• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PráceObjekty – peří, dřevo

Peří bylo vybráno, protože jde o symboliku pomíjivosti či nestálosti.Na jedné straně symbol svobody a letu, na druhé zániku. Nese v sobě pohyb, živočišnost a taktéž zvláštní světlo

Toto je spojeno s věcmi denní potřeby jako jsou židle, stůl atd., které kdysi sloužily a vlastně žily a  následně jsou hozeny do kontejneru. Je v tom taktéž život i zánik. Pomíjivost je zde stejně podstatná jako archetypální věčné znaky síly, dynamiky a jakési pravěké vitality..
Celý článek...
 

Cyklus – Gravitační stehy

Tento cyklus je inspirovaný -  Teorií strun.-. Jedná se o vesmírnou záležitost. Teorie strun je řada teorií založených na představě, že nejzákladnějšími entitami nejsou bodové částice, ale jednorozměrné objekty podobné strunám .

Gravitační vlny vrásky na prostoru, šířící se rychlostí světla na své dráze rozpínají a stahují prostor ve dvou směrech kolmých k šíření vlny.Takové teorie jsou lákavé, protože dávají naději na vytvoření konzistentní kvantové teorie gravitace a spojení všech čtyř přírodních sil.

Celý článek...
 

Cyklus Neutrinová pošta

Neutrino se vyznačuje nenulovou hmotností. Produkováno je v ranném vesmíru a v nitru hvězd . Prochází námi, betonem , prostě vším.

Navíc se ukázalo, že neutrino se mění na jiné typy neutrin.  Inspirace je především v tom, že každá dostatečně pokročilá technologie je nerozlišitelná od magie a toto alespoň částečně zachytit je  nedosažitelným cílem.
Celý článek...
 

Papírové objekty

Hotové velkoplošné obrazy na papírovém podkladu  byly sejmuty se zdi , následně rozstříhány a z jednotlivých dílů byl vytvořen objekt. Hlavní myšlenka - dokud existuje smrt,existuje i naděje -. Dále jde o to, že člověk se narodí, má určité předpoklady a vlivem různých situací se, i když málem hotový ,stane někým jiným. Základ však zůstává. Papírové objekty jsou zhmotněním vnitřního napětí a skrytých pohybů.

Celý článek...
 

Cyklus Skrytosti


Již hotové obrazy jsou překrývány dalšími . Z předešlého obrazu je vždy ponechán záznam, to důležité, co ovlivnilo děj.Tedy vršení jednoho obrazu na druhý. Je to adekvátní životu člověka, který všechno, co prožije má v sobě uloženo a nyní je tady a teď a jen něco  z minula ho ovlivni
Celý článek...
 
Strana 2 z 3

Zajímavosti

Sample image Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu vesmír je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už se stalo. 
Douglas Adams

Bezpočty vesmírů možná byly zpackány a pokaženy během věků, než se stávající systém postavil na vlastní nohy:kolik zbytečné práce, kolik marných pokusů bylo učiněno, až během nekonečných časů byl pomalý, avšak neustálý vzestup docílen v onom umění tvorby nových světů.  
David Hume