• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PráceCesta k Metatronově krychli

Metatronova krychle – jeden z nejdůležitějších informačních systémů
v universu, který obsahuje vědění o všech souvislostech světa.

 

Z Metatronovy krychle vyplývají všechny platónská tělesa

Zastánci posvátné geometrie zdůrazňují, že v každé životní formě

lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které dokazují geometrickou

povahu vesmíru. /včelí plástve, buňky – šestistěny, sněhové vločky/.

Inspirace posvátnou geometrií / Egypt, atd./,

kterou je stvořena a uspořádána veškerá viditelná a neviditelná realita. 

 

 

 

 

 

 


   

Odnikud nikam-nikam odnikud

      Prostorová instalace - Odnikud nikam - nikam odnikud- je podřízena Principu neurčitosti od S.Hawkinga a to je : Vlny o nízké frekvenci narušují rychlost částice méně. Vlny o vyské frekvenci narušují rychlost částice více. Čím vyšší je vlnová délka používaná k pozorování částice, tím větší je neručitost polohy částice. Čím kratší je vlnová délka používaná k pozorování částice, tím větší je určitost její polohy." Taktéž Novalis mě inspiroval a to výrokem " Vše viditelné spočívá v neviditelném, slyšitelné v neslyšitelném, zakusitelné na nezakusitelnéml. Možná, myslitelné na nemslitelném.A především tzv. Teorie strun. J.B.Barrow říká" Elementární struny nesou napětí, které se mění v závislosti na energii prostředí, v němž se nacházejí.A toto napětí se stává dostatečně velký, aby při nízkých energiích,jaké dnes ve vesmíru pozorujeme, stáhlo smyčky strun tak, že se přibližně stávají bodovými.Avšak v extrémních podmínkách velkého třesku by se měla projevit "strunovost " věcí .Právě teorie tohoto druhu vedou k vzrušeným řečem o nalezení "teorie všeho".Kdybychom měli její správnou verzi, mohla aby v principu obsahovat všechny zákony redioaktivity, gravitace, elektromagnetismu a jaderné fyziky. Lákavým aspektem strunových teorií byl neočekávaný objev, že pouhý požadavek konečnosti a nerozpornosti teorie se ukázal být tak omezující .

 

 

 

Prostorové objekty

„Světový prostor obsahuje všechna místa a všechny rozprostraněné věci, světový čas v sobě pojímá všechny časy a všechny chvíle, trvání a změny všech vnitřně časových věcí. Časoprostor světa je nejpojímavější krajina všeho bytí jsoucího- říká Eugen Fink

Objekty jsou tvořeny z nití.
Celý článek...
 
Strana 1 z 3

Zajímavosti

Sample image Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu vesmír je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už se stalo. 
Douglas Adams

Bezpočty vesmírů možná byly zpackány a pokaženy během věků, než se stávající systém postavil na vlastní nohy:kolik zbytečné práce, kolik marných pokusů bylo učiněno, až během nekonečných časů byl pomalý, avšak neustálý vzestup docílen v onom umění tvorby nových světů.  
David Hume